Nieuw type vraag voor theoriekandidaten

Nieuw type vraag voor theoriekandidaten

Category : Nieuws

Kandidaten gaan vanaf 1 januari 2017 een deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets op een nieuwe manier maken. Bij het nieuwe vraagtype slepen kandidaten het antwoord slepen naar een plaats in een afbeelding (zie plaatje hieronder). Hierbij is minder tekst nodig en dat is prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen.

De verandering is onderdeel van de doorontwikkeling van het theorie-examen, die twee jaar geleden begon met het individuele examenafnamesysteem. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft. Volgend jaar volgen er na een grondige voorbereiding meer nieuwe vraagtypen. Denk hierbij aan hotspot-vragen waarbij een kandidaat een punt in een afbeelding aanwijst.

Cito
Het nieuwe vraagtype is afgelopen zomer uitgebreid door het CBR getest. De proef werd gehouden in Zwolle en Rijswijk. Meer dan 700 kandidaten deden mee. De resultaten zijn samen met CITO geanalyseerd. In de praktijk blijkt hij goed te werken. De sleepvraag test nog beter of een kandidaat de stof beheerst. Kandidaten hadden geen extra hulp nodig bij het toepassen van de sleepvraag. Na afstemming met de brancheorganisaties is besloten om de sleepvraag per 1 januari 2017 in te voeren. Het CBR vindt het belangrijk dat kandidaten zich goed kunnen voorbereiden, ook al verandert de inhoud van het examen niet.

Om antwoord te geven sleept een kandidaat de cijfers 1, 2, en 3 naar de weggebruikers in de afbeelding. Vind je dat de auto eerst mag, dan sleep je cijfer 1 naar de auto. Mag de voetganger als tweede? Dan sleep je cijfer 2 naar de voetganger enz.