Category Archives: Nieuws

Nieuw examencentrum Den Bosch open vanaf 3 april

Category : Nieuws

Het nieuwe CBR-praktijkexamencentrum in Den Bosch wordt op maandag 3 april geopend. Vanaf een bedrijfscomplex aan de Hambakenwetering 13A worden dan praktijkexamens (auto, motor, bromfiets, auto met aanhangwagen en taxi) afgelegd en ook rijtesten voor mensen met een medische beperking. De ingang van de nieuwe locatie zit aan de zijkant waar ook de eigen parkeerplaatsen liggen. Op de begane grond van het gebouw is de ruimte voor deelnemers aan de rijtest. Op de eerste etage bevindt zich de praktijkexamenzaal met de bijbehorende wachtruimte.

Vanaf de huidige locatie, stadion De Vliert aan de Victorialaan 21, zullen op vrijdag 31 maart voor het laatst praktijkexamens worden verreden.


Divisie Theorie ISO gecertificeerd

Category : Nieuws

Divisie Theorie heeft een belangrijke kwaliteitsstempel behaald. Op 15 december ontving Theorie het ISO 9001:2015 certificaat. De ISO certificering beslaat het hele theorieproces, van productontwikkeling tot en met het afnemen van de examens. Binnen een half jaar tijd kon certificeringsinstantie Dekra deze positieve conclusie trekken. “Dat wil zeggen dat wij onze zaken al netjes op orde hadden” zegt Harold Bekhuis, divisiemanager Theorie. “Ik ben vooral blij met de opmerking van Dekra over onze open cultuur en betrokken en gemotiveerde medewerkers. Want met elkaar zorgen wij voor een goed examen en een uitstekende dienstverlening”.


Wijziging EU-codes

Category : Nieuws

Vanaf 19 december 2016 wijzigen de rijbewijscodes. De nieuwe codes zijn vastgesteld door de Europese Commissie en binnen de hele EU hetzelfde. Ook sluiten ze beter aan op de huidige techniek in auto’s en ontwikkelingen in de medische wetenschap.

Wanneer een rijbewijscode?
Voor de veiligheid van ons allemaal is het belangrijk dat iemand slaagt voor het theorie- en praktijkexamen om het te rijbewijs te krijgen. Daarnaast moet iemand gezond genoeg zijn om te rijden. Soms mag rijden alleen met bepaalde maatregelen of onder voorwaarden. Bijvoorbeeld een technische aanpassing aan de auto. Of iemand mag alleen in een auto met automaat rijden. Dan komt er een code op het rijbewijs te staan. Het CBR stelt vast of een code op het rijbewijs nodig is. Dit doen we op basis van wet- en regelgeving, de informatie op de Eigen verklaring en een eventueel rapport van een arts of rijtest.

Wat verandert er?
• Codes 10.01; 20.08; 40.03; 42.06 en 90.07

Deze codes verdwijnen. Rijbewijshouders mogen zonder deze code(s) gewoon blijven rijden en hoeven het rijbewijs niet eerder dan gebruikelijk te verlengen.
• Code 40.02
Code 40.02 wijzigt in code 40.01 met een newton (N) waarde. Deze waarde wordt bepaald met een stuurkrachtmeting. Rijbewijshouders met code 40.02 op hun rijbewijs ontvangen ongeveer vijf maanden voor het verlopen van hun rijbewijs per brief een uitnodiging van het CBR voor de stuurkrachtmeting. Rijbewijshouders met deze code die voor het verlengen van hun rijbewijs een Eigen verklaring naar het CBR moeten sturen, ontvangen de uitnodiging hierna.
• Code 40.01
Alle rijbewijzen met code 40.01 die vóór 19 december 2016 zijn afgegeven, krijgen geen N-waarde op het rijbewijs.
• Code 102
Code 102 is een nationale code waarmee alleen in Nederland gereden mag worden. Deze code wordt vervangen door de Europese code 01.07. Met code 01.07 op het rijbewijs mag ook buiten Nederland gereden worden. Rijbewijshouders met code 102 op hun rijbewijs ontvangen een brief van het CBR met meer informatie over hoe zij code 01.07 op hun rijbewijs kunnen krijgen.
• Overige codes
Door wijziging van andere codes verandert er niets voor rijbewijshouders. De nieuwe code(s) komen op het rijbewijs na verlenging bij de gemeente. Het is niet nodig het rijbewijs eerder dan gebruikelijk te verlengen.


Nieuw type vraag voor theoriekandidaten

Category : Nieuws

Kandidaten gaan vanaf 1 januari 2017 een deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets op een nieuwe manier maken. Bij het nieuwe vraagtype slepen kandidaten het antwoord slepen naar een plaats in een afbeelding (zie plaatje hieronder). Hierbij is minder tekst nodig en dat is prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen.

De verandering is onderdeel van de doorontwikkeling van het theorie-examen, die twee jaar geleden begon met het individuele examenafnamesysteem. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft. Volgend jaar volgen er na een grondige voorbereiding meer nieuwe vraagtypen. Denk hierbij aan hotspot-vragen waarbij een kandidaat een punt in een afbeelding aanwijst.

Cito
Het nieuwe vraagtype is afgelopen zomer uitgebreid door het CBR getest. De proef werd gehouden in Zwolle en Rijswijk. Meer dan 700 kandidaten deden mee. De resultaten zijn samen met CITO geanalyseerd. In de praktijk blijkt hij goed te werken. De sleepvraag test nog beter of een kandidaat de stof beheerst. Kandidaten hadden geen extra hulp nodig bij het toepassen van de sleepvraag. Na afstemming met de brancheorganisaties is besloten om de sleepvraag per 1 januari 2017 in te voeren. Het CBR vindt het belangrijk dat kandidaten zich goed kunnen voorbereiden, ook al verandert de inhoud van het examen niet.

Om antwoord te geven sleept een kandidaat de cijfers 1, 2, en 3 naar de weggebruikers in de afbeelding. Vind je dat de auto eerst mag, dan sleep je cijfer 1 naar de auto. Mag de voetganger als tweede? Dan sleep je cijfer 2 naar de voetganger enz.


CBR en RDW vergelijken rijbewijsgegevens

Category : Nieuws

CBR en RDW hebben de rijbewijsgegevens van 1.200.000 bestuurders met een medische achtergrond tot 20 jaar terug vergeleken. Hieruit volgt dat we 550 mensen benaderen, omdat de informatie op het rijbewijs verschilt met de informatie die bij ons bekend is. Deze mensen hebben een rijbewijs met een rijbewijscategorie of een termijn waarvoor zij mogelijk medisch niet geschikt zijn. Velen meldden zichzelf bij het CBR, maar gingen uiteindelijk niet naar een keuring of rijtest of deden afstand. De verschillen ontstonden door een combinatie van menselijke en technische fouten. CBR en RDW hebben maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen en blijven de databestanden periodiek controleren. CBR benadert alle betrokkenen persoonlijk en helpt hen met het herstellen van de rijbewijzen.


Sleepvraag in theorie-examen

Category : Nieuws

Kandidaten gaan vanaf 1 januari 2017 een deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets op een nieuwe manier maken. Bij het nieuwe vraagtype slepen kandidaten het antwoord naar een plaats in een afbeelding. Hierbij is minder tekst nodig en dat is prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen.

De verandering is onderdeel van de doorontwikkeling van het theorie-examen, die twee jaar geleden begon met het individuele examenafnamesysteem. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft. Volgend jaar volgen er na een grondige voorbereiding meer nieuwe vraagtypen.

Het nieuwe vraagtype is afgelopen zomer uitgebreid door het CBR getest. De proef werd gehouden in Zwolle en Rijswijk. Meer dan 700 kandidaten deden mee. De resultaten zijn samen met wetenschappers geanalyseerd. In de praktijk blijkt hij goed te werken. De sleepvraag test nog beter of een kandidaat de stof beheerst. Kandidaten hadden geen extra hulp nodig bij het toepassen van de sleepvraag. Na afstemming met de brancheorganisaties is besloten om de sleepvraag per 1 januari 2017 in te voeren. Het CBR vindt het belangrijk dat kandidaten zich goed kunnen voorbereiden, ook al verandert de inhoud van het examen niet.

Uiteraard blijven de andere vraagtypes, zoals de ja/nee vraag ook nog terugkomen in het examen. En ook de lesstof blijft hetzelfde